برنامه اجرايي بازديد دی ماه:

بررسی وضعیت گیشه های شعب ،میز و صندلی کارکنان ومشتریان می باشد.
1396/10/02
ناظر ويژه محترم با سلام احتراما برنامه اجرايي بازديد دی ماه: بررسی وضعیت گیشه های شعب ،میز و صندلی کارکنان ومشتریان می باشد. لطفا در بازديد از شعب و تهيه گزارش مدنظرقرار گيرد. اداره كل نظارت وامور شعب

لیست خبرها: