برنامه اجرایی مردادماه

بررسي فعاليت تبليغات شعب در زمينه خدمات بانك
1396/05/09
ناظر ويژه محترم باسلام و تشكر از زحمات جنابعالي در طرح ناظرين ويژه به استحضار مي رساندبرنامه اجرايي بازديد مردادماه: بررسي فعاليت تبليغات شعب در زمينه خدمات بانك مي باشد خواهشمند است در بازديد از شعب و تنظيم گزارش مدنظر قرار گيرد.اداره كل نظارت وامور شعب

لیست خبرها: