برنامه بازديد اسفندماه 1392

برنامه بازديد اسفندماه 1392 اعلام شد
1392/12/03
- ميزان سرعت كاركنان شعبه در ارائه خدمات به مشتريان -نصب پوسترهاي تبليغاتي طرح خوشه طلايي در شعبه - وضعيت نظافت شعبه

لیست خبرها: