برنامه بازديد تير ماه 1394

بررسي وضعيت سيستم سرمايشي شعب مي باشد
1394/04/01
ناظر ويژه محترم باسلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات جنابعالي به استحضار مي رساند برنامه اجرايي بازديد تير ماه: بررسي وضعيت سيستم سرمايشي شعب مي باشد خواهشمند است در بازديد از شعب مدنظر قرار گيرد.اداره كل نظارت وامور شعب

لیست خبرها: