برنامه بازديد دي ماه

برنامه بازديد دي ماه:بررسي وضعيت گيشه هاي شعبه ،ميز و صندلي كاركنان و مشتريان مي باشد.
1393/09/29
باسلام،احتراما برنامه اجرايي بازديد دي ماه: بررسي وضعيت گيشه هاي شعبه ،ميز و صندلي كاركنان و مشتريان مي باشد. خواهشمند است در بازديد از شعب مدنظر قرار گيرد

لیست خبرها: