برنامه بازديد شهريور 1393

- بررسي وضعيت تابلوي سر درب شعبه مي باشد
1393/06/01
ناظر ويژه محترم باسلام،احتراما برنامه اجرايي بازديد شهريور ماه: - بررسي وضعيت تابلوي سر درب شعبه مي باشد خواهشمند است در بازديد از شعب مدنظر قرار گيرد.

لیست خبرها: