برنامه بازديد فروردين ماه 1394

برنامه اجرايي فروردين ماه سال 94 بشرح ذيل اعلام مي گردد
1393/12/23
با سلام و آرزوي سلامتي و شادكامي براي شما ناظر ويژه محترم

برنامه اجرايي فروردين ماه بشرح ذيل اعلام مي گردد:
• بررسي وضعيت دستگاههاي خودپرداز و فعال بودن آن
• بررسي وضعيت نظافت نماي بيروني ساختمان شعبه

لیست خبرها: