برنامه بازدید بهمن ماه1396

بررسی وضعیت اتیکت کارکنان
1396/11/01
ناظر ویژه محترم بانک با سلام احتراما برنامه اجرایی بازدید بهمن ماه: - وضعیت پوشش همکاران - اتیکت شناسایی رومیزی و یقه ای کارکنان می باشد.خواهشمند است در هنگام بازدید از شعبه و تهیه گزارش مدنظر قرار گیرد. با تشکر –اداره کل نظارت و امور شعب

لیست خبرها: