برنامه بازدید تیر ماه1396

بررسی وضعیت سیستم سرمایشی شعب
1396/04/11
با سلام،احتراما ضمن تشکر و قدردانی از همکاری و همراهی جنابعالی در طرح ناظرین ویژه به استحضار می رساند برنامه اجرایی بازدید تیرماه: بررسی وضعیت سیستم سرمایشی شعب می باشد.لطفا در هنگام بازدید از شعبه و تهیه گزارش مدنظر قرار گیرد.منتظر دریافت گزارشهای کیفی و موثر جنابعالی هستیم. اداره کل نظارت و امور شعب

لیست خبرها: