برنامه خرداد1395

-بررسي وضعيت سيستم نوبت دهي شعب از لحاظ سرويس دهي - نحوه ارائه خدمات به مشتريان توسط كاركنان باجه
1395/03/03
ناظر ويژه محترم باسلام و تشكر و قدرداني از همكاري شما در طرح ناظرين ويژه به استحضار مي رساند برنامه اجرايي بازديد خردادماه : -بررسي وضعيت سيستم نوبت دهي شعب از لحاظ سرويس دهي - نحوه ارائه خدمات به مشتريان توسط كاركنان باجه مي باشد.خواهشمنداست در بازديد از شعب و تهيه گزارش مد نظر قرار گيرد اداره كل نظارت وامور شعب

لیست خبرها: