برنامه فوق العاده ارديبهشت ماه

تغيير نرخ سود سپرده ها
1393/02/15
ناظر ويژه محترم بانك باسلام و احترام،با توجه به تغيير نرخ سود سپرده هاي بانكي از تاريخ ١٣٩٣/٢/١٣به شعب بانك اعلام گرديده تا كليه بنرها،پوستر ها و بروشورهاي تبليغاتي مربوط به نرخ قبلي سود سپرده ها از شعب جمع اوري گردد.به منظور حصول اطمينان از اقدام شعب خواهشمند است ضمن مراجعه به شعب ،موضوع را بررسي و حداكثر تا تاريخ ١٣٩٣/٢/٢٠مشاهدات خود را گزارش فرمائيد.

لیست خبرها: