سخنان آقاي اعظمي رئيس محترم اداره كل نظارت و امور شعب در همايش ناظرين ويژه

وي با اشاره به بيانات مديرعامل بانك كشاورزي ، ناظران ويژه را چشم هاي بصير و ذخيره هاي اين بانك دانست و گفت: ناظران مي توانند آغاز كننده حركت هائي باشند كه منشاء تحولي عظيم در بانك كشاورزي و تحقق اهداف اين بانك خواهد شد.
1392/11/08
06/11/1392 - منبع : روابط عمومي رضا اعظمي رئيس اداره كل نظارت و امور شعب بانك كشاورزي به نقل از مدير عامل اين بانك گفت:ناظران ويژه بسيارموثر هستند و نظرات و ديدگاه‌هاي آنان براي ما مهم است. انتظار داريم منبعد گزارش هاي دقيقي از آنچه بر مشتريان و به ويژه كشاورزان مي گذرد ارائه كنند. به گزارش روابط عمومي بانك كشاورزي، اعظمي صبح روز چهارشنبه دوم بهمن ماه در دومين همايش سالانه ناظران ويژه ضمن اعلام مطلب فوق گفت: از آغاز اجراي طرح مذكور تاكنون بيش از 63 هزار فقره گزارش نظارتي توسط ناظران ويژه تهيه و دريافت و در سال جاري نيز افزون بر 6 هزار فقره گزارش از ناظران به اين اداره كل ارسال شده است. وي با اشاره به دهمين سال اجراي اين طرح در بانك كشاورزي و تشريح اركان آن خاطر نشان كرد: تا كنون درباره محورهاي فضاي داخلي و بيروني شعب ، امكانات رفاهي شعب ، نيروي انساني ، تبليغات و اطلاع رساني و موارد خاص گزارش هايي توسط ناظران ويژه تهيه و ارسال شده است و انتظار مي رود در سال آينده نيز با توجه به نيازها، مشتريان و انتظارات آنان و در راستاي تحقق راهبرد بهبود كيفيت خدمات بانكي ، گزارشات تحيلي و آسيب شناسانه از آنان دريافت شود. اعظمي از اجراي برنامه برنامه بازديد از 1108 طرح توسعه كشاورزي با مشاركت كارشناسان و متخصصين ناظر اعم از بازنشسته و شاغل در سال جاري خبر داد و اضافه كرد: اين برنامه يكي از موفق ترين پروژه هاي بازديد ناظران ويژه بود كه بر اساس دستور مديريت عالي بانك نتايج آن به سطوح عالي تصميم گيري كشور ارائه شد. وي با اشاره به بيانات مديرعامل بانك كشاورزي ، ناظران ويژه را چشم هاي بصير و ذخيره هاي اين بانك دانست و گفت: ناظران مي توانند آغاز كننده حركت هائي باشند كه منشاء تحولي عظيم در بانك كشاورزي و تحقق اهداف اين بانك خواهد شد. بر اساس اين گزارش دومين همايش سالانه ناظران ويژه با حضور 120نفر از ناظران ويژه بانك و رابطان طرح ناظران ويژه استان ها در مركز آموزش بابلسر برگزار و از سامانه الكترونيكي ارسال گزارشات ناظران ويژه رونمايي شد و كارشناسان طرح نحوه برقراري ارتباط و ارسال گزارشات از طريق سامانه مذكور را در دو كارگاه آموزشي تشريح كردند.

لیست خبرها: