سخنان آقاي مهندس ماهيكارعضو محترم هئيت مديره بانك در همايش ناظرين ويژه

طرح ناظرين ويژه بانک کشاورزي را متعالي ترين روش نظارتي و همسو با رضايت مشتري دانست.
1392/11/08
02/11/1392 - منبع : روابط عمومي مهندس داور ماهي کار عضو هيئت مديره بانک کشاورزي گفت: سازمان هاي امروزي براي ماندن در عرصه فعاليت و رقابت بايد چابک باشند و به تغييرات ناگهاني، فرصت هاي جديد بازار و نيازمندي هاي مشتري پاسخ سريع دهند. به گزارش روابط عمومي بانک کشاورزي، ماهي کار که صبح روز چهارشنبه دوم بهمن سال جاري در يک ارتباط زنده تصويري با شرکت کنندگان دومين همايش سالانه ناظرين ويژه اين بانک سخن مي گفت، با اعلام مطلب فوق افزود:پيچيدگي هاي فرآيند انجام کار، کثرت وظايف و فعاليت ها و گذشت زمان باعث مي شود که سازمان ها براي ماندن در عرصه ، دنبال طرح هايي باشند که بتوانند ابعاد مورد اشاره را تحت پوشش قرار دهند. وي خاطر نشان کرد: طرح ناظرين ويژه در بانک کشاورزي به عنوان يک سازمان چابک، همسو با اين اصول طراحي و تعريف واجراء مي شود. عضو هيئت مديره بانک کشاورزي در ادامه به اصول حاکم بر علم ارتباطات و کنترل اشاره کرد و گفت: در اين راستا سازمان ها مي بايستي علاوه بر درک محيط و جذب اطلاعات از آن و برقراري ارتباط بين اطلاعات و عمليات توانايي آگاهي از انحرافات و عمليات اصلاحي براي رفع مشکلات را داشته باشند. ماهي کار متذکر شد: طرح ناظرين ويژه با هدف تحقق اين ويژگي ها اجرا شد تا از اين طريق نظارت نامحسوس بر رفتار کارکنان و مشتريان و همچنين عملکرد سيستم ها و ابزار هاي مورد استفاده داشته باشد تا بتواند آگاهي بيشتري براي تصميم سازي و تصميم گيري فراهم کند. وي عملکرد طرح ناظرين ويژه را طي يک دهه گذشته مثبت ارزيابي کرد و گفت:گرچه اين طرح در طراحي و اجرا موفق عمل کرده است اما براي دستيابي به اهداف تعيين شده کافي نيست و به مشارکت بيش از پيش ناظرين ويژه به منظور بروز رساني طرح موصوف نياز دارد. عضو هيئت مديره بانک کشاورزي در بخش ديگري از سخنانش گفت: آنچه امروز از بعد نظارتي چه بصورت محسوس و يا نامحسوس انجام مي شود در راستاي توجه به مشتريان برون و درون سازماني است چرا که مشتري برون سازماني به سازمان سود رسانده و مشتري درون سازماني ارزش افزوده را بالا مي برد. وي تصريح کرد: مشتري مداري رمز بقاي سازمان ها است چرا که اعتقاد داريم در تعريف ارتباط با مشتري نقطه پاياني نداريم و هميشه بايد در اوج باشيم. ماهي کار گفت: بانک کشاورزي سازماني مشتري مدار است و تمامي طرح هايي که در آن اجرا مي شود در راستاي رضايت اوست و معتقد است رضايت مشتري سرمايه بانک مي باشد و بدين لحاظ است که ارائه خدمات به مشتري همواره سرلوحه تفکرات و برنامه هاي بانک مي باشد. وي درخاتمه سخنانش با اشاره به روش هاي ارزيابي عملکرد در سازمان ها ، طرح ناظرين ويژه بانک کشاورزي را متعالي ترين روش نظارتي و همسو با رضايت مشتري دانست. بر اساس اين گزارش؛دومين همايش سالانه ناظرين ويژه صبح روز چهارشنبه دوم بهمن در مرکز آموزش بابلسر برگزار شد و پس از سخنراني عضو هيئت مديره بانک، رضا اعظمي رئيس اداره کل نظارت و امور شعب طي سخناني عملکرد ده ساله اين طرح را تشريح کرد. محمدرضا جمالوندي،شمس تبريزي،غلامرضا وزيريان و محمدرضا شعبان زاد از ناظران ويژه به بيان ديدگاه ها و نظرات خود پرداختند و در ادامه، نشست پرسش و پاسخ با حضور رضا اعظمي رئيس،مجيد ستايش معاون و جبار محمدي کارشناس اداره کل نظارت و امور شعب برگزار شد. اين گزارش مي افزايد: معرفي ناظران ويژه برتر،معرفي برنامه نرم افزاري ارسال سيستمي گزارش هاي ناظران ويژه و تشکيل کارگاه آموزشي از ديگر برنامه هاي اين همايش يک روزه بود.

لیست خبرها: