همايش ناظرين ويژه

برگزاري دومين همايش ناظران ويژه بانك كشاورزي تصاوير همايش


1392/11/05
دومين همايش ناظران ويژه بانك كشاورزي با هدف تشريح برنامه هاي اين بانك در حوزه ناظران ويژه صبح روز چهارشنبه دوم بهمن ماه در مركز آموزش بابلسر برگزارخواهد شد. به گزارش روابط عمومي بانك كشاورزي اين همايش با سخنراني مهندس داور ماهي كار عضو هيئت مديره از طريق ويديو كنفراس آغاز خواهد شد و در ادامه رضا اعظمي رئيس اداره كل نظارت و امور شعب به تبيين ديدگاه ها و نظرات خود خواهد پرداخت. بر اساس اين گزارش بيان ديدگاه ها و پيشنهاد هاي ناظران ويژه، تشكيل پانل پرسش و پاسخ،معرفي و قدرداني از ناظران ويژه برتر،معرفي نرم افزار ارسال گزارش ناظران ويژه و تشكيل گارگاه آموزشي از ديگر برنامه هاي اين همايش يك روزه خواهد بود. اين گزارش مي افزايد روسا،معاونان و كارشناسان برخي از ادارات مركزي و همچنين ناظران ويژه از سراسر كشور در دومين همايش ناظران ويژه حضور دارند. تصاوير همايش


<"img src="http://8pic.ir/viewer.php?file=07819325334160431251.jpg>

لیست خبرها: